Therapy Office

W każdym człowieku staram się dostrzec jego wewnętrzne piękno i siłę, uszanować jego indywidualność, usłyszeć potrzeby, z jakimi przychodzi, i zrozumieć jego trudności.

Kinga Maciaszczyk

Jeśli oczekujesz wsparcia i akceptacji, wysłuchania i zrozumienia trudności, z jakimi się borykasz, pomocy w zrozumieniu problemu i wyjściu z kryzysu, to jesteś we właściwym miejscu.

Fascynuje mnie człowiek i to, jak słabości potrafi przekuć w siłę, dlatego szczególnym obszarem moich zainteresowań jest praca z kryzysem, również w aspekcie pozytywnym, rozwojowym.
Drugim, równie ważnym obszarem moich doświadczeń, jest praca z trudnościami rozwojowymi i edukacyjnymi dzieci i młodzieży oraz problemami rodziców, którzy mierzą się z wyzwaniem, jakim jest wychowanie młodego, autonomicznego człowieka i znalezienie wspólnego języka. W ostatnich 20 latach mojej pracy to również oni stali w centrum moich działań.
Trzecim obszarem, szczególnie mi bliskim, są problemy, których doświadczają nauczyciele w swojej pracy. Ponad 10 lat służyłam wsparciem jako doradca i ekspert nie tylko nauczycielom w kraju, ale również nauczycielom polonijnym, pracującym na całym świecie, pomagając im zrozumieć, gdzie leży przyczyna ich problemów i jak je rozwiązać. Skutecznie burzyłam popularny mit sfrustrowanego nauczyciela, pokazując, że praca w szkole może być źródłem satysfakcji i spełnienia, z korzyścią nie tylko dla nauczycieli, ale również uczniów i ich rodziców.

Najbardziej cenię sobie kontakt z drugim człowiekiem i zaufanie, jakim on mnie obdarza.
Jako psycholog, psychoterapeuta, konsultant i coach/mentor kryzysowy pracuję indywidualnie, jak również z parami i rodzinami. Dodatkowo prowadzę warsztaty i szkolenia z obszaru psychoedukacji, psychologii i profilaktyki zdrowia psychicznego, ponieważ jestem również trenerem, ekspertem i menedżerem ds. szkoleń. Całą swoją dotychczasową wiedzę i różnorodne doświadczenie wykorzystuję, by jak najlepiej wspierać swoich klientów, dlatego wciąż podnoszę swoje kwalifikacje i rozwijam warsztat.

Prywatnie jestem żoną tego samego męża od prawie 25 lat, mamą czworga dzieci (obecnie już dwojga dorosłych i jeszcze dwojga nastolatków), miłośniczką gór, poruszającej literatury i kojącej muzyki.

Jeśli zatem odczuwasz kryzys, nie radzisz sobie z codziennymi obowiązkami, masz wrażenie, że życie cię przerasta, a może czujesz się wypalony zawodowo lub życiowo, a może też masz trudności z dziećmi i nie potrafisz znaleźć wspólnego języka lub widzisz, że Twoje dziecko zmaga się z ogromnym ciężarem, a Ty czujesz bezsilność i nie wiesz już, co robić, nie czekaj dłużej i pozwól sobie pomóc.


Możesz mi zaufać.  Dla mnie jesteś wyjątkowym człowiekiem.


Porozmawiajmy online bądź w zaciszu gabinetu!

 

Moje wykształcenie

Warto postawić na wiedzę i doświadczenie!

Psycholog

Psychoterapeuta

Psychotraumatolog

dyplomowany magister psychologii

 • jednolite pięcioletnie magisterskie studia stacjonarne | Uniwersytet Szczeciński | 2011

psychoterapeuta systemowy w trakcie certyfikacji

 • Kurs Podstawowy Terapii Systemowej | Wielkopolskie Towarzystwo Terapii Systemowej WTTS w Poznaniu

 • Kurs Podstawowy Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach | Centrum Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach CTSR w Warszawie

 • Kurs Zaawansowany Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach | Centrum Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach CTSR w Warszawie

psychotraumatolog - Master of Sc.

 • kwalifikacyjne dwusemestralne studia podyplomowe - w trakcie | Collegium Humanum w Warszawie

Coach / Mentor Kryzysowy™

Konsultant Kryzysowy™

Kryzysowy Mentor Finansowy™


certyfikat akredytowanego coacha / mentora kryzysowego

 • certyfikowane akredytowane szkolenie kwalifikacyjne | Instytut Pozytywnej Terapii Kryzysu IPTK

certyfikat konsultanta kryzysowego

 • certyfikowane akredytowane szkolenie kwalifikacyjne | Instytut Pozytywnej Terapii Kryzysu IPTK

w trakcie certyfikacji na kryzysowego mentora finansowego

 • certyfikowane akredytowane szkolenie kwalifikacyjne | Instytut Pozytywnej Terapii Kryzysu IPTK

Dyplomy i certyfikaty

Trener, coach i menedżer ds. szkoleń

Menedżer oświaty

Trener Belbin ®


dyplomowany trener, coach i menedżer ds. szkoleń

 • dwusemestralne kwalifikacyjne studia podyplomowe | Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach

dyplomowany menedżer oświaty

 • dwusemestralne kwalifikacyjne studia podyplomowe Zarządzanie i organizacja oświatą | Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu

certyfikat Trenera Belbin Polska®

 • certyfikowane szkolenie kwalifikacyjne Belbin dla Trenerów - Role zespołowe | Belbin Polska

Logopeda i terapeuta pedagogiczny

Filolog polski

dyplomowany logopeda i terapeuta pedagogiczny

 • czterosemestralne kwalifikacyjne studia podyplomowe | Uniwersytet Szczeciński

dyplomowany magister filologii polskiej

 • jednolite magisterskie studia stacjonarne | Uniwersytet Szczeciński

 
Training course

Doskonalenie własne

Nieustannie rozwijam swój warsztat i podnoszę kwalifikacje oraz umiejętności,
by jeszcze lepiej wspierać swoich klientów!

 • Kryzys w kryzysie, czyli praca skoncentrowana na rozwiązaniach z cierpiącym nastolatkiem | 30 godz. warsztatów | CTSR
  w Warszawie

 • Terapia uzależnień skoncentrowana na rozwiązaniach - praca z osobą uzależnioną i jej rodziną | 30 godz. warsztatów | CTSR w Warszawie

 • Zastosowanie TSR z klientem z objawami depresyjnymi | 24 godz. warsztatów | INTEGRI TSR

 • Techniki terapeutyczne TSR w konstruowaniu wizji preferowanej przyszłości klienta | 12 godz. warsztatów | INTEGRI TSR

 • Poznawczo systemowa terapia skoncentrowana na rozwiązaniach – model z Brugii | 10 godz. warsztatów | CTSR w Warszawie

 • Praca z genogramem | 60 godz. warsztatów | WTTS w Poznaniu

 • Trening skutecznego rodzica wg T. Gordona. Poziom I | 21 godzin warsztatów | Fundacja Wychowanie bez porażek w Puławach

 • Trening skutecznego nauczyciela wg T. Gordona. Poziom I | 21 godzin warsztatów | Fundacja Wychowanie bez porażek
  w Puławach

 • Trening skutecznego rodzica wg T. Gordona. Poziom II | 16 godzin warsztatów | Fundacja Wychowanie bez porażek w Puławach

 • Zaburzenia psychiczne przejawiające się myślami samobójczymi i zachowaniami autodestrukcyjnymi u młodzieży niedostosowanej społecznie/zagrożonej niedostosowaniem społecznym | 16 godz. warsztatów | ORE Warszawa

 • Cyberprzemoc: jak uchronić dzieci i młodzież przed niebezpieczeństwem w cyberprzestrzeni | 16 godz. warsztatów | ORE Warszawa

 • Interwencja w sytuacji przemocy rówieśniczej. Metoda Wspólnej Sprawy wg Kena Rigbiego | 15 godz. warsztatów | ORE
  w Warszawie

 • Uczeń z depresją. Profilaktyka depresji wśród dzieci i młodzieży w szkole | 10 godz. warsztatów | ORE w Warszawie

 • Uczeń z zaburzeniami lękowymi. Profilaktyka zaburzeń lękowych wśród dzieci i młodzieży w szkole  | 10 godz. warsztatów | ORE w Warszawie

 • Interwencja kryzysowa wobec dzieci i młodzieży | 10 godz. warsztatów | ORE w Warszawie

 • Interwencja kryzysowa – rozpoznawanie, reagowanie, pomoc | 8 godz. warsztatów | ORE w Warszawie

 • Rozpoznawanie wczesnych zagrożeń i podejmowanie interwencji profilaktycznej | 7 godz. warsztatów | ORE w Warszawie

 • Mechanizmy związane z doświadczaniem sytuacji trudnych, kryzysowych i traumatycznych oraz konsekwencje emocjonalno-społeczne dla osób ich doświadczających | 6 godz. warsztatów | ORE w Warszawie

 • Sposoby i narzędzia służące rozpoznawaniu potrzeb osoby w sytuacji trudnej, kryzysowej, traumatycznej | 6 godz. warsztatów | ORE w Warszawie

 • Praktyczne przykłady sposobów reagowania na różnorodne sytuacje trudne, kryzysowe, traumatyczne | 6 godz. warsztatów | ORE w Warszawie

 • Ochrona zdrowia psychicznego – promocja zdrowia psychicznego, profilaktyka i wsparcie psychospołeczne dla uczniów
  w czasie pandemii. Rola psychologów
   | 6 godz. warsztatów | ORE w Warszawie

 • Trudności dzieci w powrocie do szkoły - radzenie sobie z napięciem, zaburzenia zachowania, psychosomatyczne objawy lękowe | 3 godz. warsztatów | ORE w Warszawie

 • Zdrowie psychiczne uczniów podczas edukacji zdalnej | 2 godz. webinarium z zakresu ochrony zdrowia psychicznego | ORE
  w Warszawie