top of page

Nasz zespół specjalistów

Łączymy wiedzę, umiejętności i doświadczenie,
by z akceptacją wspierać 
i znaleźć najlepsze dla Ciebie rozwiązanie!

PRACUJEMY W OPARCIU O OBOWIĄZUJĄCE OD 1 STYCZNIA 2024 r.
PRZEPISY PRAWA 
W OBSZARZE OCHRONY ZDROWIA PSYCHICZNEGO

Dbając o najwyższą jakość naszych usług gwarantujemy, że KAŻDY PSYCHOTERAPEUTA, zatrudniony w naszym Centrum, spełnia łącznie wszystkie wymagania stawiane od 1 stycznia 2024 r. osobom prowadzącym psychoterapię określone w art. 5 ust. 3 Ustawy o ochronie zdrowia psychicznego, tj.:

  • posiada tytuł zawodowy magistra (Centrum STEP zatrudnia magistrów psychologii i/lub pedagogiki, absolwentów jednolitych pięcioletnich studiów magisterskich),

  • posiada status osoby odbywającej szkolenie, która ukończyła co najmniej 2. rok szkolenia (w Centrum STEP pracują psychoterapeuci               w procesie certyfikacji i/lub w procesie kształcenia w 5-letnich podyplomowych szkołach psychoterapii i/lub całościowych podyplomowych kursach psychoterapii atestowanych przez Polskie Towarzystwo Psychiatryczne lub Polskie Towarzystwo Psychologiczne lub Polską Radę Psychoterapii, które to towarzystwa uznawane są przez Ministerstwo Zdrowia jako gwaranci jakościowego                                  i kwalifikacyjnego kształcenia psychoterapeutów),

  • uczestniczy w superwizji psychoterapii (każdy z psychoterapeutów Centrum STEP pracuje pod stałą superwizją, tzn. co najmniej raz               w miesiącu poddaje swoją pracę ocenie superwizora, który czuwa nad psychoterapeutą-superwizantem i wspiera go w prowadzeniu prawidłowego i efektywnego procesu psychoterapeutycznego).

 

Wszystkie zaświadczenia wymagane przez zapisy prawa są na prośbę klienta/pacjenta udostępniane do wglądu przez psychoterapeutę.

terapia Brainspotting

bottom of page