top of page

Psychoterapia rodziny lub pary

Spotkanie z jednym psychoterapeutą bądź w parze psychoterapeutów (rekomendowane)

  • 1 godz 20 min
  • Od 300 złotych polskich
  • Centrum Rozwoju, Edukacji i Profilaktyki STEP BY STEP

Opis usługi

Sesja ukierunkowana jest na cel rodziny lub pary/małżeństwa, jakim jest zazwyczaj relacja w rodzinie lub relacja w parze. To członkowie rodziny i każda osoba z pary decyduje, nad czym chce pracować i w jakim kierunku chce podążać. Aby efektywność terapii była realna i skuteczna klientom terapeuta/terapeuci pomagają uwspólnić cel i opracować plan działań, który będzie uwzględniać potrzeby rodziny/pary/małżonków. Sesje terapeutyczne poprzedzone są konsultacją psychoterapeutyczną/psychologiczną w celu zdiagnozowania problemu wielogłowego klienta i zdefiniowania oczekiwań i zleceń do terapii. Spotkanie trwa do 80 minut. W celu umówienia spotkania z dwoma terapeutami prosimy o kontakt telefoniczny. Na co najmniej 24 godziny przed sesją klient może odwołać wizytę bądź zmienić termin sesji w kalendarzu, telefonicznie lub przez sms czy mailowo (kontakt: +48-601-772-950 | mail: info@centrumstep.com). UWAGA! * Wizyta nieodwołana na co najmniej 24 godziny przed spotkaniem jest opłacana przez klienta w całości niezwłocznie po terminie sesji.


Zasady rezygnacji

UWAGA! * Nieodwołana wizyta na co najmniej 24 godziny przed spotkaniem podlega pełnej opłacie przez klienta. --- Aby anulować lub zmienić termin wizyty, skontaktuj się z nami co najmniej z 24-godzinnym wyprzedzeniem telefonicznie bądź wyślij sms na numer +48 601-772-950. --- Jeśli klientem jest osoba niepełnoletnia, rodzic/prawny opiekun jest zobowiązany do przyjścia na pierwsze spotkanie i udzielenia pisemnej zgody na spotkanie ze specjalistą (wymagana jest pisemna zgoda obu rodziców i niepełnoletniej osoby, która ukończyła 16. rok życia). --- Formularz zgody znajduje się do pobrania w zakładce Więcej/Materiały (https://www.centrumstep.com/info)


Dane kontaktowe

  • Centrum Rozwoju, Edukacji i Profilaktyki STEP BY STEP, Deptak, Księcia Bogusława X, Szczecin, Polska

    +48-601-772-950

    info@centrumstep.com


Strona usługi: Bookings_Service_Page

terapia Brainspotting

bottom of page