top of page

Terapia dzieci w nurcie TSR

Spotkanie indywidualne dla dzieci w wieku 3-12 lat

  • 50 min
  • 150 złotych polskich
  • Centrum Rozwoju, Edukacji i Profilaktyki STEP BY STEP

Opis usługi

Spotkanie prowadzi trener TUS i terapeuta dziecięcy pracujący w nurcie terapii skoncentrowanej na rozwiązaniach, której celem jest: * dostrzeżenie, nazwanie i wzmocnienie zasobów dziecka, * poszukanie tego, co działało/działa/może działać, by dziecko radziło sobie z trudnościami, * przywracanie dziecku pewności siebie, poczucia sprawstwa i siły w podejmowaniu codziennych wyzwań, * zatrzymaniu tego, co nie służy i karmi problem, a zaproszeniu tego, co użyteczne dla dziecka i prowadzi do rozwiązania trudności, * wypracowanie wraz z rodzicami i innymi osobami znaczącymi (np. ciocia/wujek w przedszkolu, wychowawczyni/wychowawca w szkole, babcia, dziadek, starsze rodzeństwo etc.) planu wspierających dziecko działań, * wzmocnienie poczucia bezpieczeństwa i budowanie bezpiecznej i wspierającej relacji. Na wspierające spotkania zapraszamy dzieci, które doświadczają: * lęku lub niepokoju, * nadmiernego napięcia emocjonalnego, * niepewności i nieśmiałości, * wycofania z grupy rówieśniczej, * intensywności nieprzyjemnych emocji, tj. złość, lęk, przerażenie, * trudności w relacjach z rówieśnikami (brak relacji/relacje konfliktowe), * trudności adaptacyjnych związanych ze spektrum autyzmu i ADHD lub ich ryzykiem, * trudności związanych ze zmianą sytuacji rodzinnej, w wyniku której nie potrafią się w tej nowej sytuacji odnaleźć (np. sytuacja rozwodowa rodziców, narodziny rodzeństwa, śmierć bliskich), * zmartwień rodziców, związanych z obserwacją niepokojących zachowań u dziecka. Spotkania terapeutyczne poprzedzone są pierwszą konsultacją terapeutyczną dziecka, na którą zapraszani są wyłącznie rodzice (konsultacja ta znajduje się katalogu usług). Spotkanie z dzieckiem trwa do 50 minut.


Zasady rezygnacji

UWAGA! * Nieodwołana wizyta na co najmniej 24 godziny przed spotkaniem podlega pełnej opłacie przez klienta. --- Aby anulować lub zmienić termin wizyty, skontaktuj się z nami co najmniej z 24-godzinnym wyprzedzeniem telefonicznie bądź wyślij sms na numer +48 601-772-950. --- Jeśli klientem jest osoba niepełnoletnia, rodzic/prawny opiekun jest zobowiązany do przyjścia na pierwsze spotkanie i udzielenia pisemnej zgody na spotkanie ze specjalistą (wymagana jest pisemna zgoda obu rodziców i niepełnoletniej osoby, która ukończyła 16. rok życia). --- Formularz zgody znajduje się do pobrania w zakładce Więcej/Materiały (https://www.centrumstep.com/info)


Dane kontaktowe

  • Centrum Rozwoju, Edukacji i Profilaktyki STEP BY STEP, Deptak, Księcia Bogusława X, Szczecin, Polska

    +48-601-772-950

    info@centrumstep.com


Strona usługi: Bookings_Service_Page

terapia Brainspotting

bottom of page