top of page

Trening umiejętności społecznych (grupa)

Dzieci w wieku od 5 do 10 lat. Liczebność grup: 4-6 osób. Czas treningu: 60 minut.

  • 1 godz
  • Centrum Rozwoju, Edukacji i Profilaktyki STEP BY STEP

Opis usługi

Na wyjątkowe zajęcia Treningu Umiejętności Społecznych zapraszamy wyjątkowe dzieci, które czasami doświadczają: * dość dużej i niespodziewanej intensywności swoich emocji i nie wiedzą za bardzo, jak sobie z nią poradzić, * niepewności bądź nieśmiałości w relacjach z rówieśnikami, a chciałyby czuć się bardziej swobodnie i pewnie w kontaktach z grupą, * trudności w funkcjonowaniu w grupie rówieśników w przedszkolu lub w szkole i tęsknoty za mniejszym napięciem i spokojem, * chęci doświadczania atmosfery bezpieczeństwa, akceptacji, zrozumienia, otwartości, sprawstwa i radosnej zabawy. W ramach Treningu Umiejętności Społecznych (TUS), prowadzonego w atmosferze zabawy, akceptacji i szacunku, proponowane przez terapeutę ćwiczenia wspierać będą rozwijanie kluczowych umiejętności interpersonalnych uczestników. Zajęcia mają na celu zwiększenie świadomości i skuteczności w dziedzinie komunikacji społecznej oraz interakcji międzyludzkich. Podczas tych zajęć uczestnicy będą mieli okazję: ✔ rozwinąć umiejętności komunikacji interpersonalnej - pracujemy nad rozwojem umiejętności efektywnego słuchania, wyrażania myśli i uczuć oraz jasnego komunikowania się; ✔ zrozumieć swoje emocje i nimi zarządzać - uczymy, jak identyfikować i rozumieć własne emocje oraz emocje innych osób, a także jak radzić sobie z nimi w różnych sytuacjach; ✔ budować asertywność - pomagamy uczestnikom w rozwijaniu umiejętności asertywnego wyrażania swoich potrzeb i przekonań, zachowując szacunek dla innych; ✔ rozwiązywać konflikty - uczymy skutecznych strategii rozwiązywania konfliktów i negocjacji; ✔ budować zdrowe relacje interpersonalne - pomagamy w budowaniu i utrzymywaniu trwałych i zdrowych relacji z innymi ludźmi; ✔ praktykować poprzez ćwiczenia i symulacje - uczestnicy będą mieli okazję do praktycznego zastosowania zdobytej wiedzy w symulacjach i ćwiczeniach praktycznych. Celem tych zajęć jest umożliwienie uczestnikom rozwijania umiejętności społecznych, które są istotne zarówno w życiu osobistym, jak i zawodowym. Będziemy pracować nad budowaniem pewności siebie w relacjach interpersonalnych oraz nad zdolnością do skutecznego radzenia sobie z różnymi sytuacjami społecznymi w atmosferze akceptacji, szacunku, otwartości i zabawy! --- UWAGA! NIEOBECNOŚCI! Zajęcia TUS można odrobić z inną grupą w innym terminie wyłącznie, jeśli dziecko z powodu choroby nie mogło w nich uczestniczyć, a rodzic poinformował sekretariat (sms na nr +48-601-772-950) na co najmniej 24 godziny przed zajęciami


Nadchodzące sesje


Zasady rezygnacji

W celu potwierdzenia rezerwacji i zagwarantowania miejsca na zajęciach prosimy o niezwłoczne uiszczenie opłaty za zajęcia blikiem na nr tel. 601-772-950 bądź przelewem tradycyjnym na konto 51 1050 1559 1000 0097 2120 6929 w ING Bank Śląski S.A. i przesłanie potwierdzenia przelewu mailem na adres: info@centrumstep.com. Wybierając pakiet, prosimy o uważność przy wyborze ze względu na wiek dziecka i czas trwania zajęć. * Dostępne grupy liczące od 4 do 6 osób dla: ✔ dzieci w wieku 4-7 lat; ✔ dzieci w wieku 8-10 lat. * Dostępne pakiety to: ✔ cykl 4 zajęć po 60 minut - miesięczny pakiet to koszt 320 zł (80 zł za jedno spotkanie); ✔ cykl 12 zajęć po 60 minut - pakiet 3-miesięczny kosztuje 840 zł (70 zł za jedno spotkanie).


Dane kontaktowe

  • Centrum Rozwoju, Edukacji i Profilaktyki STEP BY STEP, Deptak, Księcia Bogusława X, Szczecin, Polska

    +48-601-772-950

    info@centrumstep.com


Strona usługi: Bookings_Service_Page

terapia Brainspotting

bottom of page