top of page

Psychoterapia/terapia indywidualna

Młodzież i dorośli indywidualnie

  • 50 min
  • Od 120 złotych polskich
  • Centrum Rozwoju, Edukacji i Profilaktyki STEP BY STEP

Opis usługi

Celem spotkań jest realizacja procesu terapeutycznego ukierunkowanego na cel wyznaczony przez klienta/pacjenta. Wg badań naukowych najistotniejszym czynnikiem decydującym o efektywności procesu terapeutycznego jest RELACJA TERAPEUTYCZNA, budowana zarówno przez klienta/pacjenta, jak i terapeutę. Dlatego też to, co wyróżnia terapeutów i psychoterapeutów Centrum to szacunek, akceptacja, otwartość na klienta/pacjenta i dbałość o bezpieczeństwo, poufność i zaufanie. Wysoce wykwalifikowani i wciąż rozwijający swoje umiejętności terapeutyczne Specjaliści Centrum pracują w nurcie systemowym, psychodynamicznym i w nurcie terapii skoncentrowanej na rozwiązaniu. Wspomagają się narzędziami i technikami terapeutycznymi o udowodnionej naukowo skuteczności, ukierunkowanymi na leczenie zranień, tj. terapia EMDR, Brainspotting, IFS, RTZ. Specjalizują się m.in. w terapii traumy, depresji, zaburzeń osobowości, zaburzeń odżywiania, kryzysu emocjonalnego, wypalenia, zmagań z chorobą onkologiczną, trudnościami adaptacyjnymi, trudnościami w relacjach, zachowań ryzykownych (np. samookaleczenia), suicydalnych (samobójstwo) etc. Sesja terapeutyczna trwa do 50 minut. Każdy proces terapeutyczny poprzedza konsultacja psychoterapeutyczna/terapeutyczna lub konsultacja psychologiczna (dostępna w katalogu usług). Klient może dokonać samodzielnie zmiany terminu spotkania w kalendarzu na co najmniej 24 godziny przed sesją bądź powiadomić sekretariat o potrzebie zmiany terminu telefonicznie lub sms (+48-601-772-950) bądź mailowo (info@centrumstep.com) na co najmniej 24 godziny przed terminem spotkania. UWAGA! * Sesja, na którą klient/pacjent nie przybył i nie odwołał jej co najmniej na 24 godziny przed terminem spotkania, opłacana jest w całości przez klienta/pacjenta niezwłocznie po terminie sesji (blik na tel. +48-601-772-950 lub przelew tradycyjny na konto: 51 1050 1559 1000 0097 2120 6929 w ING Bank Śląski S.A.).


Zasady rezygnacji

UWAGA! * Nieodwołana wizyta na co najmniej 24 godziny przed spotkaniem podlega pełnej opłacie przez klienta. --- Aby anulować lub zmienić termin wizyty, skontaktuj się z nami co najmniej z 24-godzinnym wyprzedzeniem telefonicznie bądź wyślij sms na numer +48 601-772-950. --- Jeśli klientem jest osoba niepełnoletnia, rodzic/prawny opiekun jest zobowiązany do przyjścia na pierwsze spotkanie i udzielenia pisemnej zgody na spotkanie ze specjalistą (wymagana jest pisemna zgoda obu rodziców i niepełnoletniej osoby, która ukończyła 16. rok życia). --- Formularz zgody znajduje się do pobrania w zakładce Więcej/Materiały (https://www.centrumstep.com/info)


Dane kontaktowe

  • Centrum Rozwoju, Edukacji i Profilaktyki STEP BY STEP, Deptak, Księcia Bogusława X, Szczecin, Polska

    +48-601-772-950

    info@centrumstep.com


Strona usługi: Bookings_Service_Page

terapia Brainspotting

bottom of page