top of page

Konsultacja kryzysowa (1. sesja)

Młodzież i dorośli

  • 1 godz
  • 200 złotych polskich
  • Centrum Rozwoju, Edukacji i Profilaktyki STEP BY STEP

Opis usługi

Spotkanie z interwentem kryzysowym to pierwsza pomoc w sytuacji nagłego kryzysu. Pierwsza wizyta z 3 wizyt trwa do 60 minut i jest ukierunkowana na zrozumienie i wzmocnienie w kryzysie. W atmosferze akceptacji i szacunku będziesz mogła/mógł dostać wsparcie i opracować z pomocą interwenta plan pomocy, by przywrócić sobie sprawczość i dostęp do zasobów. Na kolejnych dwóch spotkaniach wzmocnisz swoje zasoby i plan działań, by wrócić do równowagi i spokoju. * WAŻNE! PIERWSZA KONSULTACJA! 1. Zaliczkę (tylko przed pierwszym spotkaniem konsultacyjnym) w wysokości 100 zł prosimy opłacić: a) albo blikiem na numer +48-601-772-950 na co najmniej 24 godziny przed spotkaniem, b) albo tradycyjnym przelewem (ING Bank Śląski S.A. numer konta: 51 1050 1559 1000 0097 2120 6929) i przesłać potwierdzenie przelewu na co najmniej 24 godziny przed wizytą na adres mailowy: info@centrumstep.com w tytule wpisując imię i nazwisko i datę spotkania. 2. W przypadku braku opłaty rezerwacja zostanie anulowana, by udostępnić termin innym potrzebującym pomocy. 3. Jeśli pacjentem/klientem jest osoba niepełnoletnia, obowiązkowa jest obecność przynajmniej jednego rodzica/opiekuna i pisemna zgoda obu rodziców na konsultację kryzysową. ** Kolejna konsultacja w całości opłacana jest w gabinecie po wykonaniu usługi.


Zasady rezygnacji

UWAGA! * Nieodwołana wizyta na co najmniej 24 godziny przed spotkaniem podlega pełnej opłacie przez klienta. --- Aby anulować lub zmienić termin wizyty, skontaktuj się z nami co najmniej z 24-godzinnym wyprzedzeniem telefonicznie bądź wyślij sms na numer +48 601-772-950. --- Jeśli klientem jest osoba niepełnoletnia, rodzic/prawny opiekun jest zobowiązany do przyjścia na pierwsze spotkanie i udzielenia pisemnej zgody na spotkanie ze specjalistą (wymagana jest pisemna zgoda obu rodziców i niepełnoletniej osoby, która ukończyła 16. rok życia). --- Formularz zgody znajduje się do pobrania w zakładce Więcej/Materiały (https://www.centrumstep.com/info)


Dane kontaktowe

  • Centrum Rozwoju, Edukacji i Profilaktyki STEP BY STEP, Deptak, Księcia Bogusława X, Szczecin, Polska

    +48-601-772-950

    info@centrumstep.com


Strona usługi: Bookings_Service_Page

terapia Brainspotting

bottom of page