top of page

Konsultacja kryzysowa (2. i 3. sesja)

Młodzież i dorośli

  • 50 min
  • 180 złotych polskich
  • Centrum Rozwoju, Edukacji i Profilaktyki STEP BY STEP

Opis usługi

Na kolejnych dwóch sesjach w atmosferze zrozumienia i wsparcia wzmocnisz w oparciu o konkretny plan działań swoje zasoby, poczucie sprawstwa i kontroli, by wrócić do równowagi psychofizycznej. W wyniku konsultacji z interwentem określisz dalszą drogę w kierunku, jaki chcesz obrać. Możesz na tym etapie zakończyć proces wsparcia, jeśli w zgodzie z sobą zdecydujesz, że był wystarczający, albo możesz zdecydować się na dłuższy proces terapeutyczny, by zająć się się sobą, ukoić te części, które są zranione, i wyznaczyć użyteczny cel, jaki chcesz osiągnąć, by poczuć się, że jesteś w tym miejscu, jakiego potrzebujesz. W przyglądaniu się temu, co i jak chcesz zrobić dalej, pomoże Ci interwent kryzysowy. Konsultacja trwa do 50 minut.


Zasady rezygnacji

UWAGA! * Nieodwołana wizyta na co najmniej 24 godziny przed spotkaniem podlega pełnej opłacie przez klienta. --- Aby anulować lub zmienić termin wizyty, skontaktuj się z nami co najmniej z 24-godzinnym wyprzedzeniem telefonicznie bądź wyślij sms na numer +48 601-772-950. --- Jeśli klientem jest osoba niepełnoletnia, rodzic/prawny opiekun jest zobowiązany do przyjścia na pierwsze spotkanie i udzielenia pisemnej zgody na spotkanie ze specjalistą (wymagana jest pisemna zgoda obu rodziców i niepełnoletniej osoby, która ukończyła 16. rok życia). --- Formularz zgody znajduje się do pobrania w zakładce Więcej/Materiały (https://www.centrumstep.com/info)


Dane kontaktowe

  • Centrum Rozwoju, Edukacji i Profilaktyki STEP BY STEP, Deptak, Księcia Bogusława X, Szczecin, Polska


Strona usługi: Bookings_Service_Page

terapia Brainspotting

bottom of page